• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/yurtdisigorev
 • https://twitter.com/YurtdisiGorev

Yurtdışı Görev

Bilgi Paylaşıldıkça Çoğalır...

Üyelik Girişi
Site Haritası
Memurlar.net

FORUM
Yurtdışında Görevlendirilecekler Bilgi Notu
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ NOTU
 
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin seçim esas ve usulleri, görev süreleri, aylıkları, izinleri, geri çağrılmaları ve diğer hususlara ilişkin iş ve işlemler 3 Temmuz 2003 tarih ve 25157 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 05/06/2003 tarih ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu Karara istinaden görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirildikleri ülkeye gitmeden önce Türkiye’de yapacakları iş ve işlemler hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

A-PASAPORT İŞLEMLERİ
 Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirme yazıları Dairelerine/İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ulaştıktan sonra pasaport almak üzere kadrolarının bulunduğu Dairelere/İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuracaklardır. Kadro derecesi 1-2-3 olanlar Hususi, diğerleri Hizmet damgalı e-pasaport alabileceklerdir. Hizmet damgalı e-pasaportun başvuru formunda bulunan yurt dışında görevlendirildiği tarih ile ilgili kısmının başlangıcı bölümüne pasaport başvurusunun yapıldığı günün tarihi, bitiş bölümüne ise pasaport tarihinden İtibaren dördüncü yılın bitiş tarihinin yazılması gerekmektedir.

B-SAĞLIK KURULU RAPORU
 Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinden yurt dışında görev yapmalarında sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporu alacaklardır. Eş ve çocuklar için sağlık kurulu raporu alınmayacaktır (Sağlık kurulu raporu vize çıktıktan sonra da alınabilir).

C-VİZE BAŞVURUSU İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER
         Almanya Vize Başvurusu için Hazırlanacak Belgeler ve İşlem Sırası:
 • Başvuruda bulunacak kişi için 2 adet başvuru formu doldurulacaktır. Örnek vize başvuru formunun dikkatlice incelenmesi önemlidir. (Örnek vize başvuru formuna Genel Müdürlüğümüzün internet adresinden ulaşılabilir.)
 • 3 adet biometrik fotoğraf (3,5x4,5 cm) hazırlanacaktır. ( Başvuru formlarına birer fotoğraf yapıştırılacak ve bir adet fotoğraf vize için ataç ile başvuru evraklarına eklenecektir.)
 • İkamet kanunu ile ilgili belgeden 2 adet doldurulup ıslak imza ile imzalanacaktır.
 • Öğretmen için "nüfus kayıt örneği" alınarak (aslı ve fotokopisi) belgelere eklenecektir.
 • Pasaportlar (Hususi (yeşil) veya Hizmet (gri) olmak zorundadır) tüm evraklarla birlikte hazırlanarak çok ivedi olarak kapalı zarfta dosya içerisinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne kargo ile gönderilecektir.
 • İsteyen öğretmenlerimiz, vize başvuru işlemlerini kendileri de yürütebilecektir.
Ailesi için başvuruda bulunacak öğretmenlerimizin dikkatine:
 • Her aile üyesi için 2 adet başvuru formu doldurulacaktır. Örnek başvuru formunun dikkatlice incelenmesi önemlidir.( Örnek vize başvuru formuna Genel Müdürlüğümüzün internet adresinden ulaşılabilir.)
 • İkamet kanunu ile ilgili belge doldurulup ıslak imza ile imzalanacaktır.(2 adet)
 • Her aile üyesi için "nüfus kayıt örneği" alınarak (aslı ve fotokopisi) belgelere eklenecektir.
 • Her başvuru formuna biometrik fotoğraf (3,5x4,5 cm) yapıştıracak olup vize için 1 adet biometrik fotoğraf (3,5x4,5 cm) eklenecektir.
 • Başvuruda bulunacak her aile üyesi için nüfus müdürlüğünden alınacak uluslararası doğum kayıt örneğinin ( Form - A ) aslı ve fotokopisi eklenecektir.
 • Yalnızca çocuğunu beraberinde götürecek olanların çocuklarını yurt dışına götürebileceklerine dair noter onaylı muvafakatname almaları gerekmektedir.
 • Nüfus müdürlüğünden uluslararası evlenme bildirimi ( Form- B ) alınacak, aslı ve bir adet fotokopisi, yurt dışına gidecek olan öğretmen ve eşinin Başvuru Formlarına ayrı ayrı eklenecektir.
İsviçre Vize Başvurusu için:
 • İsviçre Vize başvurusu İsviçre İstanbul başkonsolosluğundan bireysel olarak gerçekleştirilmektedir. Talep edilen evraklar Başkonsolosluktan randevu alındıktan sonra başvuru sahibinin e-postasına gönderilmektedir.
İngiltere Vize Başvurusu  için  Hazırlanacak  Belgeler  ve  İşlem  Sırası:
 • İngiltere'de görevlendirilen öğretmenler kendilerine ve beraberlerinde götürecekleri eş ve çocuklarına ait pasaportları ile birlikte www.visasuk.fco.gov.uk adresinden online olarak, (randevu ücreti ödedikten sonra) söz konusu internet sayfasındaki yönlendirmeler dikkate alınarak vize işlemine başvuracaklardır. Ayrıca İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından başvuruda bulunacak her birey için 2 yıllık sağlık sigortası ücreti talep edilmektedir. Vize türü Tier 5 olacaktır. Vize başvurusu yapacak öğretmenler vize formlarına yapıştırılmak üzere 4'er adet biometrik vesikalık fotoğrafı hazır bulunduracaklardır.
 
Fransa Vize Başvurusu için Hazırlanacak Belgeler ve İşlem Sırası:
 • Öğretmen ve yakınları ilgili vize formlarını Fransa’nın Ankara Büyükelçiliğinin internet sitesinden temin ederek eksiksiz dolduracaklardır. Uzun süreli olan formlar doldurulacaktır.
           Belçika Vize Başvurusu için Hazırlanacak Belgeler ve İşlem Sırası:
 • Belçika’da görevlendirilen öğretmenlerimiz Bakanlıktaki ilgili personelle irtibat sağlayarak vize müracaatında bulunacaklardır.
           Yunanistan Vize Başvurusu için Hazırlanacak Belgeler ve İşlem Sırası:
 • Hususî damgalı pasaportu olanlara vize uygulandığından, bu durumda olanlar tüm işlemleri tamamladıktan sonra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunacaklardır.
 • Vize için istenen belgeler
ü  Apostilli adli sicil kaydı
ü  Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair kan testi (Çocuklardan istenmiyor)
ü  Nüfus kayıt örneği
ü  2 adet fotoğraf
ü  Pasaport fotokopisi
ü  MEB Görevlendirme yazısı
ü  Maaş bordrosu ve 3-4 aylık banka hesap hareketleri
ü  Yurt dışı seyahat sigortası
 • Vize başvurusu yapacak öğretmenler vize formlarına yapıştırılmak üzere 4'er adet biometrik vesikalık fotoğrafı hazır bulunduracaklardır.
 • Yukarıdaki evrakların tamamı öğretmenin beraberinde götüreceği eş ve çocukları için de hazırlanacaktır.18 yaş altındaki çocukların vize başvurusu esnasında elçiliğe götürülmesine gerek yoktur.
               İtalya Vize Başvurusu için Hazırlanacak Belgeler ve İşlem Sırası:
 • Hususî damgalı pasaportu olanlara vize uygulandığından, bu durumda olanlar tüm işlemleri tamamladıktan sonra İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunacaklardır.
 • Vize için istenen belgeler
ü  Nüfus kaydı (aslı)
ü  Nüfus kayıt örneği
ü  2 adet Fotoğraf Son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. (3.5*4.5 cm ölçüsünde)
ü  Pasaport fotokopisi
ü  SGK hizmet dökümü
ü  MEB Görevlendirme yazısı
ü  Maaş bordrosu ve 3-4 aylık banka hesap hareketleri
ü  Yurtdışı seyahat sigortası

Maaş Bordroları:
 Çalışılan kurum tarafından onaylanmış (kaşeli ve ıslak imzalı) olmalıdır.
Taşınmaz malların tapuları (fotokopi), Kira Gelirleri vs.

Ç
-GÖREV YERLERİNE HAREKET VE AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK BELGELER:
 1. 1.   Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler görev yerlerine hareket edecekleri tarihe kadar yurt içi görevlerine devam edeceklerdir.
 2. 2.   Öğretmenler görev yerlerine hareket etmek üzere Bakanlığımıza davet edildikleri tarihte aşağıdaki belgelerle birlikte Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde hazır bulunacaklardır.
a) Tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,
b) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenin üzerinde yöneticilik görevi bulunmadığını gösteren belge (Okul veya Millî Eğitim Müdürlüklerinden alınacaktır. Okul müdürleri kendilerine ait belgeleri bir üst makama imzalatacaklardır).

D- UÇAK REZERVASYONLARI
:
Öğretmenlerimizin uçak rezervasyonları Bakanlığımızca yaptırılmaktadır. Beraberinde eş ve çocuklarını götürmek isteyenler bilet rezervasyonlarını kendileri yaptıracaklardır.

E- YOLLUK BELGELERİ:
Öğretmenlerimiz yolluk belgelerini Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından temin ederek yurt dışı görev yerlerine ulaştıklarında, görevlendirildikleri Eğitim Müşavirliklerine/Ataşeliklerine teslim edeceklerdir.
 
F- ÖĞRETMENLERİN YURT DIŞI GÖREV YERLERİNDE KARŞILANMALARI:
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerimiz görev yerlerine ulaştıklarında eğitim Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz, misyon görevlileri veya kültür merkezi görevlilerince karşılanacaktır.
Yurt dışı ücretlerinin Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ödenmeye başlanması 1-2 ay zaman alabilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerimizin yurt dışına giderken hazırlıklı olmaları tavsiye edilmektedir.

İLETİŞİM:
Öğretmenlerimiz, vize iş ve işlemleri ile diğer konularla ilgili olarak karşılaşacakları sorunlar için aşağıda isimleri belirtilen Dairemiz personeli ile iletişim kuracaklar ve http://abdigm.meb.gov.tr adresinde yapılacak duyuruları takip edeceklerdir.
 

 

Almanya ve İsviçre için ilgili personel

 

 

Firdes ATAY

İklime GÖRGÜLÜ

 

(0312)413 19 59

(0312)413 19 49

Fransa-İngiltere-Belçika için ilgili personel

Emin TÜRKSOYU

 

(0312)413 19 48

 

Batı Trakya – İtalya için ilgili personel

Ferhan DÜNDAR

(0312)413 39 29

 

 
  
3063 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam62
Toplam Ziyaret1117652
Facebook
google